21 december 2014

“Gezondheid”!!

Gezondheid bij het niezen………

“Kan het niet wat zachter daarboven?”, roept een foetus met verstoorde blik uit, terwijl het de oortjes afdekt met de handjes. Dit was te zien en te lezen op een grote zwart-wit poster, waar een soort grote ballon op was afgebeeld die een baarmoeder moest voorstellen. Ik moet vooral aan die poster denken als ik een zwangere vrouw haar niesreflex zie inhouden, afdempen of inslikken. Ik stel me voor dat er dan in plaats van een luchtexplosie, die een niesreflex hoort te zijn, een implosie, een naar binnen gerichte drukgolf wordt veroorzaakt die als een soort schokgolf door het hele lichaam gaat. Spontaan komt er dan soms een “Au!” uit mijn mond en mijn handen bedekken dan in een reflex mijn onderbuik.

Voordat wij als jongvolwassenen in staat gesteld worden om een rijbewijs te halen, zouden we met het behalen van een “lijfbewijs” in ons onderwijs,  de nationale gezondheidsstandaard zeker kunnen bevorderen. Het kunnen hanteren van een natuurlijke niesreflex zou daarbij zeker onderdeel uitmaken van het praktijkexamen. Daarom een korte uitleg over het gezondheidsbevorderende effect van een natuurlijke niesreflex.

Bij de aanvang van een niesreflex wordt allereerst een extra hoeveelheid lucht naar binnen gehaald. Vervolgens is het de bedoeling dat deze hoeveelheid lucht via de neus naar buiten wordt uitgestoten. Het nabootsend geluid van niesen, “hatsjie”, klinkt alsof er door de mond wordt uitgeniest. Op zijn reis naar boven ondergaat de luchtstroom een steeds verdergaande wegversmalling. Hierdoor wordt er een versnelling in de luchtstroom gerealiseerd. Met deze steeds krachtiger wordende luchtstroom worden eventueel aanwezig slijm en verontreinigingen zo veel mogelijk meegevoerd. Maar door de wegversmallende luchtversnelling wordt nog een ander effect beoogd, namelijk het z.g. venturi-effect.

Door de snelheidsverhoging van de luchtstroom ontstaat in het kielzog hiervan een drukverlaging, die een aantrekkend of aanzuigend effect heeft op de mogelijke inhoud van de verschillende holtes en gangen in ons hoofd, die in verbinding staan met die bovenste luchtwegen.

Eventueel aanwezig slijm in deze holtes, wel of niet vervuild met bacteriën of andere ongerechtigheden, krijgt hierdoor de kans om deze holtes en gangen te verlaten. Omdat de holtes relatief afgesloten, vochtige en warme ruimtes zijn, kunnen deze holtes gemakkelijk ontaarden in bacteriële broeinesten. Een natuurlijk uitgevoerde niesreflex kan daar verandering in brengen.

Het omgekeerde is ook het geval. Wanneer de niesreflex wordt afgedempt, bijvoorbeeld door de neusgaten dicht te knijpen, de mond dicht te drukken of met behulp van de huig van het verhemelte de achterkant van de neusgangen af te sluiten, dan wordt er een druk opgebouwd in de bovenste luchtwegen en kan slijm plus verontreinigingen juist de holtes ingedreven worden. Vooral bij griep of verkoudheden kan deze handelswijze resulteren in (voorhoofd)holteontsteking. Ditzelfde gebeurt als u uw neus snuit terwijl u een of  beide neusgaten kortdurend dichtknijp. De holtes zijn ook dan een welkome uitvluchtroute voor de opgebouwde druk.

Toen ik jaren geleden mijzelf een natuurlijke niesreflex begon aan te leren, merkte ik dat dit in het begin een pijnlijk gevoel in mijn neusgangen kon geven; ze waren niet meer gewend aan zo’n explosieve luchtstroom. Steeds gemakkelijker ging het me af. Maar nog steeds moet ik mijn aandacht er bij houden en natuurlijk een zakdoek op zak hebben. Soms heb ik die er niet op tijd bij en hou ik snel mijn hand voor mijn neus om zo het slijm op te vangen en mijn snottebel voor mijn omgeving te bedekken. Als ik me helemaal kan overgeven aan de niesreflex dan ervaar ik dat als een weldaad. Er klaart iets op. En dat mag bekrachtigd worden met een: “Gezondheid!!”.

Terug naar boven

Dit ben ik laatst tegen gekomen

Ben ik online? > Meer lezen

Terug naar boven

Wilt U iemand helpen? Deel dan hier onze website,

Met wie wilt u delen? Twitter Facebook LinkedIn