18 februari 2015

Ben ik online?

Ben ik online met mijn providers?

We gaan er min of meer van uit dat we, als we ons mobieltje aanzetten, verbinding kunnen maken met diegene die we willen spreken. We vinden dat nagenoeg een vanzelfsprekendheid van deze tijd, van deze beschaving. Of dat het nodig is, als we iets willen opzoeken op het internet, om“online” te zijn. Maar hoe is dat met ons eigen energetisch systeem? Ben ik online met mijn providers? Ben ik in verbinding mat mijn Voorzienigheid; ben ik up-to-date?

Die vraag, “ben ik online?”, stel ik mezelf steeds vaker, op de meest verschillende momenten van de dag, zowel overdag als ’s nachts, als ik tenminste niet slaap. Op dat moment sta ik even stil bij mijn mate van verbondenheid met de aarde en met de hemel, met de kosmos. Het feit dat die vraag in me opkomt, beschouw ik eigenlijk als een soort innerlijke oproep om de onlinecheck te doen. Maar wat is in hemelsnaam een onlinecheck? En waarom doe ik dat dan?
Een onlinecheck is een aandachtige visualiserende oefening, waarbij ik gebruik maak van mijn ademhaling, om achtereenvolgens bewust contact te maken met het hart van onze aarde en die van ons melkwegstelsel. Ik doe dat om mijn menselijk wezen weer af te stemmen, te openen, te verruimen, om iets van mijn oorspronkelijke grootsheid te kunnen aftasten, gewaar te worden. Met deze oefening wil ik me verheffen boven de vervlakking van een dagelijkse routine, om me hierdoor steeds opnieuw te realiseren dat ik een kosmisch wezen ben in een aardse levenservaring. De aarde, de zon, maan en sterren zijn een inherent deel van mijn biotoop, mijn levensveld. En door mij periodiek af te stemmen op deze onvoorstelbare energievelden, voed ik mij of laat ik mijn energielichaam voeden, die de levensnoodzakelijke onderbouwing is voor het optimaal functioneren van mijn fysieke lichaam. Het energielichaam, of ook wel het etherisch lichaam genoemd, is als de batterij van een zaklamp. Als de batterij leeg is verliest de zaklamp zijn functie, zijn betekenis.

Na zo’n onlinecheck voelt mijn lichaam weer ruimer, wakkerder en kan ik ook voelen wanneer er vastgehouden spanningen afvloeien naar de aarde. Ik heb dan weer meer aandacht voor wat er nu is, voor wat nu mijn aandacht vraagt.
Ik neem je graag mee naar een onderdeel van mijn ochtendritueel, waarin deze onlinecheck een belangrijke plaats inneemt.

De mens als schakel tussen hemel en aarde

Ademhaling_leeg

 

 

De adem is voor mij een mooie en trouwe bondgenoot in het richting geven van mijn aandacht en energie. Tijdens de verschillende oefeningen neemt hij een centrale plaats in. Ik doe allereerst deze oefening staand, in een aangename spreidstand op heupbreedte, met mijn voeten recht vooruit. Ik heb mijn armen en handen losjes langs mijn lichaam en mijn hoofd en ogen ontspannen naar voren gericht.

Mijn innerlijke aandacht richt ik allereerst naar de aarde onder mijn voeten en vervolgens visualiseer ik van daaruit een pijlwortel, een loodlijn, een pijpleiding naar het middelpunt van onze aarde. In het begin vraagt deze visualisatie veel bewust gerichte aandacht en lijkt het even te duren alvorens je hierbij een bepaald beeld krijgt van het doorgronden van onze planeet, om ergens in de kern uit te komen. Als je daar bent aangekomen kijk je hoe die kern er uitziet; is het solide gesteente wat je daar aantreft of is het meer als rood gloeiende lava, is het daar donker of is het juist een stralend licht?   Op het moment dat ik daar in mijn verbeelding ben aanbeland, heb ik ook een gewaarwording dat ik energetisch met haar, de aarde, in contact sta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit haar hart begin ik een ademhaling, waarbij ik wederom visualiseer dat ik in een paar seconden die aardekracht vanuit dat kernpunt omhoog haal en via mijn voeten, mijn benen, tot in mijn bekken laat komen om het van daaruit te laten uitweiden. Ik krijg dan vaker een beeld van een vortex, een energetische draaikolk, die zich via mijn bekken in het horizontale vlak sterk uitbreidt.   Ik voel mijn voetzolen als zacht zinderende oppervlakken.

Het Kosmisch Oog

Alvorens verder te gaan met deze oefening, wil ik graag eerst even stilstaan bij een belangrijk energetisch centrum in het bekken, dat door Hetty Draayer het Kosmisch Oog werd genoemd.

Genezende leidraad tussen 8e en 9e chakra+ www

Het energetisch centrum dat je in deze afbeelding ongeveer 40 cm boven het hoofd ziet, is het achtste chakra. Dit wordt ook wel eens het energetisch verbindingspunt van het aardse aspect van je ziel met het hemelse/kosmische aspect van je ziel, genoemd. Zo is er ook een energetisch centrum op ongeveer 40 cm onder je voeten, ook wel het negende chakra genoemd, waardoor je energetisch verworteld bent met onze moeder aarde. Het Kosmisch Oog is het energetisch middelpunt tussen de aardse en kosmische energieën en ligt precies in het midden van de afstand tussen het achtste en negende chakra, ter hoogte van ongeveer het midden van het heiligbeen (het sacrum).

Zowel de baarmoeder als de prostaat liggen, als levengevende organen, ingebed in het energetisch veld van het Kosmisch Oog. Het Kosmisch Oog is ook een heel belangrijk referentiepunt bij het ademen. In de zangpedagogiek wordt er gesproken over het ademsteunpunt; dat ligt voor mijn gevoel in het energetisch veld van het Kosmisch Oog.

Vlak voor mijn uitademing, mijn ademhaling, tijdens dat stiltepunt, schiet mijn aandacht met mega-snelheid naar het hart van ons melkwegstelsel, door de Maya’s Hunab Ku genoemd. Het is het “gat” middenin dat draaiende sterrenstelsel, waarin miljarden zonnestelsels verzameld zijn. In mijn verbeelding komen via dat “gat” kosmische energieën, vanuit het oneindige heelal, ons melkwegstelsel binnen. Van voorbij dat “gat” laat ik mijn ademlating beginnen, waarbij ik visualiseer dat er een vortex zich vanuit de oneindigheid voorbij ons melkwegstelsel, door het galactische hart, zich steeds verder bundelend, via onze zon Helios, indalend via mijn kruin, door mijn middellijn naar de benen en voeten, en weer doorstromend naar het hart van onze moeder Terra. Vooral dat laatste deel, om vanuit de voeten door te gaan tot in de kern van onze aarde, is heel belangrijk. Vanuit deze aandacht voed je de aarde met het kosmisch licht.

Deze opeenvolging van ademhaling en ademlating, herhaal ik dan nog eens twee keer en voel vervolgens na wat het met me doet. Ook dit navoelen is erg belangrijk, omdat ik mezelf de tijd geef om mogelijke veranderingen te kunnen doorvoelen. Door het registreren van mijn gewaarwordingen, worden de invloed en mogelijke effecten versterkt. Na de derde keer word ik dan meestal een toenemend stralende sensatie in mijn voetzolen gewaar en voel mij duidelijker verbonden met een veel grootser geheel, met aarde en hemel, met moeder aarde en vader kosmos.

Deze zelfde “on-line-check” doe ik steeds vaker en steeds vanzelfsprekender door de dag heen. En steeds weer ben ik verwonderd over het effect dat dit heeft in de gewaarwordingen in mijn lichaam en in de beleving van mijn hele wezen en van de situatie waarin ik me op dat moment bevind. Tijdens het autorijden bijvoorbeeld, als ik opeens spontaan een innerlijke oproep tot zo’n online-check krijg, voel ik hoe ik me op dat moment bewust wordt van de spanning in mijn billen, die zich daar onbewust heeft opgebouwd tijdens mijn deelname aan het verkeer. Door het wegvloeien hiervan in de aarde, zak ik vervolgens weer dieper in mijn stoel en voel ik me weer meer aanwezig en alerter. Of tijdens mijn therapeutisch werk als ik merk  hoe deze check mijn energetisch veld grondt en verruimd. Door deze check, die ook als een beveiliging werkt, kan ik met nog meer betrokkenheid en aandacht open staan voor wat de ander met me wilt delen, zonder dat de energetische inhoud ervan me kan bezwaren. Door mijn levende goedaardigheid (geaardheid) worden dergelijke trillingen afgevoerd naar het magnetisch veld van moeder aarde. Een vergelijkbaar beeld is de bliksemafleider op een huis die mogelijke “overspanning” in de atmosfeer direct kan ontladen en afleiden naar de aarde. Door mijn uitlijning, door mijn online zijn, creëer ik een natuurlijk resonantieveld, van waaruit ik verbinding maak met het veld van de patiënt. Maar het is het energetisch systeem van de ander, in mijn werk van de patiënt, dat zich laat uitnodigen, dat in beweging komt en zich gaat afstemmen op zijn of haar veld van heelheid en verbondenheid. Mijn resonantieveld kan dit proces vergemakkelijken en ondersteunen. 

Als craniosacraal arts kom ik regelmatig tegen dat de gronding/aarding van een patiënt in meer of mindere mate is beperkt en dus, in gelijke mate, dat de mogelijkheid van hun lichaam om te ontladen is verminderd. (Over)spanning in het fysieke en energetisch lichaam en bevangenheid in het emotionele lichaam, worden daardoor ongewild vastgehouden en kunnen dus vaker richting de bovenpool (het hoofd) hun uitvlucht zoeken.            Bij natuurvolken is het goedaardige en kosmisch weten nog een volledig geïntegreerd weten, waardoor het geleefd en beleefd wordt binnen hun dagelijkse activiteiten. Hun besef wordt gedragen en bekrachtigd, omdat het in hun samenleving gemeengoed is. Het maakt deel uit van het collectieve bewustzijn. Omdat dit in onze samenleving niet het geval is, vraagt het een bewuste stellingname en levenswijze.
Door de energetische behandeling die mensen in mijn praktijk ontvangen, wordt hun energielichaam, dat de onderbouw is van het fysieke lichaam, uitgenodigd weer tot een meer evenwichtige, natuurlijke of oorspronkelijke gesteldheid te gaan. Wordt dit gerealiseerd, dan vraagt het dat het door de levenswijze van de betreffende persoon wordt onderhouden. Een van de manieren om dit te doen is de onlinecheck.

Nog eens alles uitgelijnd

We lopen alle energetische punten, die we tijdens de ademhaling en ademlating tegenkomen, nog eens kort na.

 

Ademhaling-+Ademlating_+A/6 = het hart van onze moeder aarde, Terra. Of de aarde nou een hol organisme is of niet laat ik in het midden, maar voor mij wordt vanuit het hart van de aarde een gigantische aantrekkingskracht gegenereerd die door ons, die op de aarde leven, abusievelijk als zwaartekracht wordt neergezet. Moeder Aarde nodigt ons uit om al wat ons bezwaard, los te laten; zij draagt daar zorg voor. Zij draagt ons, voedt ons en beschermt ons en weet zich op haar beurt gevoed met onze aandacht, met onze verbintenis met haar, met ons respect voor haar organisme en onze liefde voor haar levendigheid.

B/5 = aardingspunt, het negende chakra. Dit punt ligt ongeveer 40 cm onder onze voeten. Van daaruit verwortelen wij ons met de aarde om te kunnen ontladen en te kunnen opladen met aardekracht.

C/4 = het kosmisch oog in het bekken. Wat mij zeer heeft geïnspireerd tijdens mijn ontwikkeling is het gedachtengoed van Hetty Draayer. Zij introduceerde bij mij het bewustzijn rond een energetisch centrum in het bekken, dat zij het “Kosmisch Oog” noemde. Ons bekken wordt ook wel eens verbeeld als een Graal of een kelk, een bekken dat wordt vervuld door de energie van het kosmisch oog. De ademhaling kun je beschouwen als het vrouwelijke, openende aspect. Hierdoor breng je je Graal in de ontvangenis-modus. Vervolgens zal middels de ademlating, de kosmische energie, de geest, het mannelijke aspect indalen in het vrouwelijke aspect, de Graal.

D/3 = het hemelpunt, het achtste chakra dat ongeveer 40 cm boven ons hoofd gelegen is. Je kunt het beschouwen als een energetisch schakelpunt van de aardse met de hemelse component van de ziel.

E/2 = Helios, onze zon, de ster van ons zonnestelsel die in een zijarm van een van de vier spiraalarmen van het sterrenstelsel, de Melkweg, ligt. Onze zon is een leven gevende bron die van ouds her bejubeld en aanbeden is. Vanuit de astrotheologie is Hij het, als hemelse vader, die op 21 december, na drie dagen stilstand (dood) weer tot leven (geboorte) komt, hetgeen de oorsprong is van ons kerstfeest.

F/1 = het hart van ons sterrenstelsel de Melkweg. Dit sterrenstelsel is samengesteld uit rond de 400 miljard sterren. Daarom dachten we in eerste instantie dat onze Melkweg de kosmos was. Maar het gegeven van de expansie van het heelal doet ons spreken van clusters sterrenstelsels en zelfs super clusters die deel uitmaken van ons universum. Vandaar dat het centrum van onze Melkweg, door de Maya’s Hunab Ku genoemd, eerder een poort is naar de oneindige ruimte van ons universum.

Wij mensen zijn kosmische wezens met een levenservaring op aarde.

 

Dat gezegd hebbende realiseer ik me maar al te goed dat dit Geestelijke aspect van ons menselijk wezen schromelijk wordt onderbelicht binnen onze huidige wetenschap en samenleving. Ik schrijf bewust Geestelijk met een hoofdletter, omdat in ons taalgebruik het woord geest vooral gebruikt wordt om onze mentale en rationele vermogens te benoemen. In het taalgebruik van de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika werd misschien daarom wel bij het benoemen van dat kosmische aspect gepraat over “Grote Geest”, Wakan Tanka, the Great Spirit.
Wie wij eigenlijk zijn, onze grootsheid, wordt voor een groot deel, of eigenlijk het grootste deel, bepaald door ons Geestelijk aspect, oftewel onze Geestelijkheid. Deze Geestelijkheid hebben wij eeuwenlang geprojecteerd op godspersonificaties of godsdienstfunctionarissen. Dit tijdsgewricht roept ons op om ons vertrouwen te (her)vinden in en verantwoordelijkheid te dragen voor het Geestelijk aspect van ons wezen. In dat aspect huizen haast onvoorstelbare machten en krachten die ons ter beschikking staan, maar die nog niet geïntegreerd zijn in onze dagelijkse werkelijkheid. Wij worden nog steeds benaderd alsof we, in de ware zin des woord, geestelijk gehandicapt zijn.
De onlinecheck helpt ons voeling te krijgen met onze providers, moeder Aarde en Vader Kosmos, die mede inhoud geven aan de grootsheid van ons wezen. Zij maken onderdeel uit van onze biotoop, het voedende veld waarin we mogen leven.
De onlinecheck helpt ons wezen te updaten en upgraden, waardoor de transparantie en integratie tussen Geest, ziel en lichaam wordt versterkt. Daarom zou de online-check vanuit geneeskundig oogpunt ook benoemd kunnen worden als een psycho-neuro-vegetatieve reanimatie, die je zelf in de hand kunt hebben!

Terug naar boven

Dit ben ik laatst tegen gekomen

Ben ik online? > Meer lezen

Terug naar boven

Wilt U iemand helpen? Deel dan hier onze website,

Met wie wilt u delen? Twitter Facebook LinkedIn