Over mij

En waar sta ik nu? 

Ik zou een opsomming kunnen geven van alle opleidingen, bijscholingen, workshops en cursussen die ik gedurende de afgelopen veertig jaar volgde. Maar mijn ontwikkelingsweg van arts naar natuurarts en van daaruit naar die van cranio-sacraaltherapeut, werd vooral gekenmerkt door een groeiende natuurlijke eenvoud, verwondering en vreugde.

In mijn zoektocht naar een integrale of holistische geneeskunst, waarbij alle aspecten van ons mens-zijn er toe doen, vond er een geleidelijke verschuiving plaats van het overheersende objectieve terrein van meten en weten naar het kwetsbare subjectieve veld van luisteren en voelen. Tijdens dat proces werd mijn aangeboren gevoel van verbondenheid met de natuur steeds meer aangesproken. Het werd uitgediept en verrijkt met de ontdekking en ontwikkeling van mijn eigen natuur. Een belangrijk moment in dit ontwikkelingsproces was de herkenning en erkenning van mijn heldervoelendheid. Het gevoel van anders-zijn had me mijn hele leven achtervolgd. Er was geen ontkomen meer aan. Vooral ook omdat ik toen een relatie aanging met mijn huidige echtgenote, die “ook zo is”. Voorbij de schaamte ontlook een gevoel van thuiskomen. Ik leerde verantwoordelijkheid te dragen voor dit talent, wat maakte dat ik meer tijd en ruimte nam voor het verteren van de veelheid aan indrukken. In plaats van zelf mijn leven te willen invullen leerde ik stap voor stap om mij aan het leven over te geven, zodat het de ruimte kreeg om zich aan mij te openbaren.

Steeds meer kon ik ervaren dat alles in het leven deel uit maakt van al het andere. De scheiding tussen werk en privé begon te vervagen; de kwaliteit van aanwezig zijn, de wonderbaarlijke ervaring van oprechte aandacht begon zich te ontvouwen. In mijn werk resulteerde dat in het hebben van steeds meer vertrouwen in, en in overgave aan, de natuurlijke intelligentie van de cliënt.

november 2016

Terug naar boven

Dit ben ik laatst tegen gekomen

Ben ik online? > Meer lezen

Terug naar boven

Wilt U iemand helpen? Deel dan hier onze website,

Met wie wilt u delen? Twitter Facebook LinkedIn